Kompetencje miękkie w pracy lekarza

W zawodach lekarza i lekarza dentysty, obok wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych, stanowiących fundament wykonywania zawodu, coraz bardziej doceniane i przydatne są umiejętności psychospołeczne, zwane kompetencjami miękkimi.

Posiadanie przez lekarzy wiedzy i umiejętności w zakresie powyższych kompetencji staje się wręcz niezbędne.Elementami tych kompetencji są komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, obrona przed manipulacja, radzenie sobie z agresja, umiejętność negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Kompetencje miękkie przydają się także w innych sferach życia, które niekoniecznie związane są z praca zawodowa, jak życie rodzinne oraz towarzyskie. W pracy natomiast mogą korzystnie wpływać na jakość wykonywanych usług i na unikniecie błędów oraz nieporozumień w relacji miedzy lekarzem a pacjentem.Dobry poziom kompetencji miękkich bardzo zmniejsza ryzyko nieporozumień lu ewentualnych roszczeń.

"Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej od 4 lat prowadzi
w formie warsztatów kursy z zakresu kompetencji miękkich. Uczestnicy szkoleń bardzo często podkreślają braki kształcenia w tym zakresie, co potwierdzają także wyniki badania opinii lekarzy przeprowadzone przez Ośrodek Studiów Analiz i Informacji. Badanie to wskazało również, ze forma warsztatów jest najbardziej oczekiwana przez lekarzy forma szkolenia. Programy kursów są stworzone w oparciu o metody nauczania, które umożliwiają opanowanie wiedzy wraz
z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce. Wykorzystywane są różnorodne metody, jak m.in. gry dydaktyczne, burza
mózgów, dyskusja, analiza przypadków, giełda pomysłów, przekaz audiowizualny oraz ćwiczenia z wykorzystaniem rejestracji wideo. Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko oceniają jakość i przydatność tych szkoleń.

Stale rośnie także liczba szkoleń z zakresu kompetencji miękkich organizowanych przez Okręgowe Izby Lekarskie. Warto
z nich korzystać, aby lepiej, pewniej poczuć się w trudnej pracy."

cyt. oraz opracowanie na podstawie: "http://www.gazetalekarska.pl/res/img/img/nil/gazeta/n201301.pdf"


neomedica poznan

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X
neomedica fanpage
neomedica kanał youtube
neomedica blog
neomedica neobeauty