neomedica poznan

Jesteś tu: Start » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Centrum medyczne Neomedica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników serwisu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

Dane osobowe

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszej rejestracji lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie NeoMedica. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora serwisu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika rejestracji przez www.neomedica.pl wiąże się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji rejestracji.
Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Każdy użytkownik, który poda swoje dane ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji i ich usuwania.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy Neomedica mają dostęp do danych osobowych pacjentów. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

Żródła - odniesienia do stron inyternetowych osób trzecich

Administrator lub autorzy ponoszą odpowiedzialność z tytułu bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich (linków). Za powyższe strony administrator lub autorzy nie ponoszą odpowiedzialności jedynie wówczas, gdy znali oni ich treść oraz gdy zapobieżenie wykorzystaniu jakichkolwiek sprzecznych z prawem treści było dla nich technicznie możliwe i uzasadnione. W związku z powyższym, administrator oraz autorzy oświadczają, że w chwili umieszczania linków, strony, do których prowadziły te linki nie zawierały żadnych treści sprzecznych z prawem. Administrator oraz autorzy nie mają żadnego wpływu na obecny ani przyszły kształt graficzny czy treść stron, do których prowadzą linki i, co za tym idzie, dystansują się oni od wszelkich informacji zawartych na stronach, które uległy zmianie od czasu umieszczenia tych linków. Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odniesień umieszczonych na stronie internetowej, jak również do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych założonych przez operatora. Wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek sprzeczne z prawem, nieprawdziwe lub niekompletne treści, w szczególności za szkodę powstałą w wyniku zastosowania lub niezastosowania tego rodzaju podanych informacji, ponosi dostawca strony internetowej, której dotyczy odniesienie, nie zaś strona, która jedynie umieściła linki do takich materiałów.Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X
neomedica fanpage
neomedica kanał youtube
neomedica blog
neomedica neobeauty