Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W lipcu 2019 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pt. Zakup urządzeń i oprogramowania celem wdrażania innowacyjnych usług medycznych przez centrum medyczne w Poznaniu w ramach:

Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa jest zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

 

Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę