Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-13:00

Andrzej Sieńko
dr n. med.

Studiował na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie z wyróżnieniem ukończył Wydział Lekarski. Po studiach rozpoczął pracę w II Klinice Kardiologii, gdzie był zatrudniony początkowo na stanowisku asystenta, a następnie na stanowisku adiunkta. W trakcie pracy w Klinice prowadził Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Pełnił stanowisko Kierownika Pracowni Echokardiografii. Odbył dwa 6-miesięczne staże zagraniczne w Herz und Kreislauf Zenter w Hocheg (Austria) oraz w Herz Zenter w Marburgu (Niemcy). Oba staże były ukierunkowane na zagadnienia echokardiografii. Był uczestnikiem kilkunastu warsztatów echokardiografiograficznych organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za granicą (Włochy, Holandia, Francja, Anglia). Odbył także kilkanaście staży krajowych z zakresu echokardiografii. Prowadził szereg szkoleń i kursów echokardiogaficznych dla lekarzy.

Uzyskał stopień doktora nauk medycznych z zakresu kardiologii nt. ,,Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa w połączeniu z echokardiografią obciążeniową w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca”. Jest autorem 34 prac naukowych głównie z zakresu echokardiografii publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautor podręcznika „Echokardiografia obciążeniowa” pod redakcją prof. dr hab. Hanny Szwed. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Główne zainteresowania kliniczne to echokardiografia i nadciśnienie tętnicze.

Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce chorób układu krążenia elektrokardiografii, echokardiografii, próbach wysiłkowych.

Diagnostyka i leczenie chorób:

  • choroba niedokrwienna serca
  • zaburzenia rytmu serca
  • nadciśnienie tętnicze
  • kardiomiopatia
  • niewydolność serca
  • wady serca
  • zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia).

Wykonywane badania i zabiegi:

Umów wizytę u specjalisty.
Umów się

Powiązane artykuły

26.02.2019
Lekarze alarmują – większość dorosłych Polaków jest zagrożona hipercholesterolemią – sprawdź!

Hipercholesterolemia jest to choroba wywołana zbyt wysokim poziomem cholesterolu we krwi człowieka. Choroba sama w sobie jest groźna i niestety może powodować szereg bardzo poważnych powikłań. Według analiz epidemiologicznych w latach 2013-2014 hipercholesterolemia dotykała ponad 70% dorosłych mężczyzn i ponad 64% dorosłych kobiet w Polsce. Przerażający jest też fakt, że wśród osób chorych, tylko niewielka […]

Czytaj
Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę