dr hab. n. med. Nadia Sawicka - Gutaj | neoMedica | umów wizytę online!
Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

Nadia Sawicka-Gutaj
Prof. UM dr hab. n. med.

Pani Doktor Habilitowana Nauk Medycznych od początku aktywności zawodowej pracuje na Oddziale Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu, na którym uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych (2018 r.), specjalisty endokrynologii (2020 r.) oraz specjalisty andrologii (2022r.).

Doktor Sawicka – Gutaj jest też adiunktem w Katedrze i Klinice Endokrynologii na Uniwersytecie Medycznym.

W 2010 r. ukończyła Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i została uhonorowana przez JM Rektora medalem za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej. W 2016 r. Pani Doktor uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 2019 r. doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia pt. „Ocena jakości życia i analiza wybranych markerów w optymalizacji terapii pacjentów z łagodnymi chorobami tarczycy”.

W 2020 r. otrzymała zespołową nagrodę naukową im. Mikołaja Kopernika za osiągnięcie „Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowych, immunohistochemicznych i technik biologii molekularnej dla poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów tarczycy”.

Dr hab. n. med. N. Sawicka-Gutaj podczas studiów doktoranckich została nagrodzona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy, Stypendium Rady Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie „Supertalenty w medycynie”.

W trakcie studiów lekarskich otrzymała stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz tytuł „Primus Ekspert Lekarz” w ogólnopolskim konkursie na Najlepszego Studenta RP organizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Jest absolwentką VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyła z tytułem „Primus Inter Pares”.

Pani Doktor jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Przewodniczy Sekcji Młodych Endokrynologów Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego – Klubu30; jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

W lutym 2022 roku Pani Doktor zdobyła tytuł Profesora Uniwersytetu Medycznego. 

Szczególne zainteresowanie naukowe i kliniczne koncentrują się wokół chorób tarczycy (nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, guzki tarczycy) oraz zaburzeń metabolicznych i leczenia otyłości.

Wykonywane konsultacje, badania i zabiegi:

Umów wizytę u specjalisty
umów się

Powiązane artykuły

17.05.2022
prof. UM dr hab. n. med. Nadia Sawicka – Gutaj „Czy sport zawsze dobrze wpływa na naszą gospodarkę hormonalną?” w Sekielski Brothers Studio

Z wielką dumą i przyjemnością przedstawiamy Państwu rozmowę z programu Z innej strony Sekielski Brothers Studio z naszą Panią Profesor UM dr hab. n. med. Nadią Sawicką – Gutaj – specjalistą endokrynologii. Czy sport zawsze dobrze wpływa na naszą gospodarkę hormonalną? Do faktu, że uprawianie sportu ma wpływ na ludzki organizm, nie musimy nikogo przekonywać. […]

Czytaj
Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę