Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

Cancer Screen – test genetyczny oceniający ryzyko wystąpienia nowotworów

test genetyczny, test genetyczny Cancer Screen, badanie genetyczne

Czym jest test genetyczny Cancer Screen?

Badanie Cancer Screen jest precyzyjnym badaniem genetycznym oceniającym ryzyko wystąpienia dziedzicznych nowotworów. Do wykonania badania pobrana jest próbka śliny Pacjenta. Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie wyszukać warianty w genach kojarzonych z 24 typami nowotworów! Badanie obejmuje m.in. warianty raka piersi oraz jajnika, raka prostaty, raka jelita grubego, raka tarczycy oraz raka przytarczyc

Część pacjentów chorujących na nowotwory dziedziczne, nie jest świadoma faktu, że pewne predyspozycje są przekazywane genetycznie już zanim wystąpią objawy. W przypadku, gdy działanie genu który warunkuje nowotwór jest zaburzone, ryzyko zachorowania wzrasta. Dzięki wykonaniu odpowiednich badań i zdobyciu wiedzy na temat swojego narażenia na zachorowanie, pacjent jest w stanie wcześniej podjąć odpowiednie działania profilaktyczne.

 

test genetyczny, test genetyczny Cancer Screen, badanie genetyczne

Kto powinien wykonać badanie Cancer Screen?

Badanie to powinna wykonać każda osoba, która chciałaby się dowiedzieć czy występuje u niej genetyczne ryzyko zachorowania na nowotwór.

Ponadto badanie jest skierowane głównie do:

 • pacjentów, u których w rodzinie występowały nowotwory,
 • osób, które wiedzą, że w ich rodzinie wykryto obecność wariantu chorobotwórczego.

Badanie genetyczne Cancer Screen - co wykrywa?

Cancer Screen wykrywa warianty genetyczne aż w 79 genach! Geny te odpowiadają za podwyższone ryzyko wystąpienia 24 rodzajów nowotworów dziedzicznych w tym raka piersi, jajników, jelita grubego czy trzustki.

W przypadku, gdy test Cancer Screen wykryje obecność wariantu genetycznego, badanie określi też jego lokalizację, typ, charakter homozygotyczny/heterozygotyczny i stopień jego patogenności. 

Badanie pozwala na określenie w eksonach następujących mutacji:

– polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP),

– niewielkich delecji, duplikacji czy insercji w DNA.

Wykryte warianty patogenne są potwierdzane za pomocą sekwencjonowania metodą Sangera lub qPCR.

Jak wygląda wykonanie badania CancerScreen?

Co musisz zrobić by wykonać badanie genetyczne Cancer Screen w neoMedica w Poznaniu?

Wystarczy, że umówisz się do nas na wizytę do punktu pobrań w Centrum Medyczne neoMedica w Poznaniu. Podczas tej wizyty zostanie pobrana próbka śliny, która będzie poddana badaniu. Pamiętaj! Aby wykonać badanie należy 30 minut przed badaniem nie jeść i nie pić, a także nie myć zębów.

Co oznacza wynik badania Cancer Screen?

– Wynik dodatni – w badanej próbce stwierdzono wariant patogenny, a w związku z tym ryzyko zachorowania na nowotwór dziedziczny jest wysokie. Wynik ten nie jest jednak jednoznaczny z tym, że pacjent jest chory bądź, że choroba z pewnością u niego wystąpi. W przypadku takiego wyniku zaleca się pacjentowi konsultację, na której zostaną ustalone kolejne kroki.

– Wynik  ujemny – w przebadanej próbce nie wykryto wariantów patogennych. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia nowotworu u pacjenta z takim wynikiem jest porównywalne do średniego ryzyka w populacji ogólnej. Wynik ujemny nie daje jednak gwarancji, że nowotwór u pacjenta nie rozwinie się w przyszłości.

– Wariant o nieznanym znaczeniu (VUS) – test może wykryć wariant genetyczny, którego znaczenie nie zostało jeszcze dokładnie wyjaśnione. Wiedza na temat nowotworów stale się rozwija, co jest bardzo istotne. Niewykluczone, że w przyszłości wynik wykrywający wariant VUS będzie kwalifikowany do wyniku dodatniego bądź ujemnego.

Gdy pacjent otrzyma wynik wykrywający wariant VUS będzie miał prawo do złożenia raz do roku prośby o reklasyfikację go. Jeśli postęp na to pozwoli i wynik zostanie zaliczony do dodatniego lub ujemnego, dalsze kroki będą podejmowane adekwatnie do uzyskanego wyniku.

test genetyczny, test genetyczny Cancer Screen, badanie genetyczne

Jakie są zalety badania Cancer Screen?

 1. Szczegółowość – wyniki dostarczają bardzo szczegółowych informacji o każdym wykrytym wariancie patogennym, a także o tym jaki ma on wpływ na rozwój nowotworu. 
 2. Wiarygodność – laboratorium, w którym wykonuje się test Cancer Screen posiada certyfikat ISO 15189, zapewniając gwarancję spójności wyników. Warianty patogenne są badane przy pomocy nowoczesnych metod sekwencjonowania – metodą qPCR lub metodą Sangera.
 3. Dokładność – badanie zostało zwalidowane przez firmę farmaceutyczną AstraZeneca i brytyjską czołową placówkę w dziedzinie onkologii czyli szpital St. Mary’s Hospital. Badanie kliniczne wykazało, że warianty genetyczne są określane z dokładnością 9914%. 
 4. Łatwość – wykonane badanie wykonuje się z pobranej od pacjenta próbki śliny. 
 5. Szybkość – wyniki dostępne są już po 4 tygodniach.

Badanie genetyczne Cancer Screen – cena

 • Pakiet BASIC (2 geny) – 1550zł,
 • Pakiet STANDARD (26 genów) – 1800zł,
 • Pakiet Plus dla kobiet (74 geny) – 2050zł,
 • Pakiet Plus dla mężczyzn (79 genów) – 2200zł.

Zobacz inne badania genetyczne:

Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę