Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

Program CHUK – profilaktyka chorób układu krążenia

CHUK, profilaktyczny program chorób układu krążenia, badania krwi, darmowe badania, badania laboratoryjne, centrum medyczne neoMedica

Co to program CHUK?

CHUK czyli profilaktyka chorób układu krążenia jest to program profilaktyczny, który realizujemy w gabinecie lekarza rodzinnego. Program jest finansowany przez NFZ i powstał, aby zwiększyć wykrywalność schorzeń układu sercowo-naczyniowego w populacji. Choroby te są główną przyczyną zgonów wśród Polaków, co tylko pokazuje jak ważna jest tu profilaktyka. Podstawowym celem programu jest zwiększenie i przyspieszenie wykrywalności chorób układu krążenia. Jego efektem ma być obniżenie zachorowalności i umieralności na schorzenia sercowo-naczyniowe aż o 20%.

Kto może wziąć udział w CHUK?

Do programu kwalifikują się osoby w wieku od 35 do 65 lat. Osoby te nie mogą mieć stwierdzonych chorób układu krążenia, ani chorować na cukrzycę, przewlekłe choroby nerek czy mieć rodzinnej hipercholesterolemii. Ważne jest też to, że do programu można przystąpić raz na 5 lat.

CHUK, profilaktyczny program chorób układu krążenia, badania krwi, darmowe badania, badania laboratoryjne, centrum medyczne neoMedica
Jakie badania zawiera program CHUK?
  • glukoza – określa poziom cukru we krwi oraz może wskazywać na występowanie różnych chorób np. cukrzycy
  • lipidogram (4 badania) – określa poziom cholesterolu ogólnego oraz jego frakcji HDL, LDL, trójglicerydów, co jest pomocne przy stwierdzeniu chorób takich jak miażdżyca lub inne choroby układu krążenia
  • pomiar ciśnienia
  • pomiar wagi oraz wzrostu
  • obliczenie wskaźnika BMI

Przygotowanie:

  • do badań krwi, które obejmuje pakiet, pacjent musi zjawić się na czczo.

Jak zgłosić się do programu kardiologicznego CHUK – profilaktyka chorób układu krążenia?

Aby skorzystać z programu CHUK należy mieć złożoną deklarację u naszego lekarza rodzinnego. W celu rejestracji na program profilaktyczny CHUK powinieneś skontaktować się z nami pod numer 730 730 710 lub zgłosić się osobiście w rejestracji.

Jak wygląda realizacja programu?

Do programu kardiologicznego CHUK może zgłosić się każdy pacjent naszego lekarza rodzinnego, który spełnia wspomniane wyżej kryteria.

  1. Podczas pierwszej wizyty lekarz i pielęgniarka przeprowadzą z pacjentem szczegółowy wywiad odnośnie jego stylu życia i chorób w rodzinie. Zostaną przeprowadzone badania fizykalne, pomiar ciśnienia oraz obliczony wskaźnik BMI.
  2. Następnie w trakcie pierwszej wizyty pacjent będzie miał pobraną krew na badania laboratoryjne – cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy oraz glukozę.
  3. Po otrzymaniu wyników z laboratorium lekarz obliczy ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia według specjalnego algorytmu. O wyniku lekarz rodzinny powiadomi pacjenta osobiście.

Zobacz także:

Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę